Tremanskärrin luontopolkuretki

Tremanskärrin lähes 4 kilometrin mittainen luontopolku kulkee suurelta osin luonnonsuojelualueella. Luontopolun varren opastauluissa esitellään Pohjois-Espoon luontoa ja Tremanskärrin keidassuota. Luontopolku tarjoaa monenlaista nähtävää ja koettavaa. Alueen ominaispiirteitä ovat sen kallioiset metsät korpilaaksoineen, luonnontilainen keidassuo ja Kurkijärven metsälampi. 

Sään mukainen varustus ja juotavaa mukaan.

Vetäjänä Harri Turpeinen

Espoon Latu luontopolulla Tremannskärissä
Espoon Latu Tremannskärin luontopolulle